unicare > Služby > Funny Sport Games alebo zábavné športové hry-krúžky pre deti-Detské centrum

Detský krúžok - Funny Sport Games alebo zábavné športové hry

« späť na krúžky pre deti

 Detské centrum - Funny Sport Games alebo zábavné športové hry

Čo sú Funny Sport Games alebo zábavné športové hry

Deti majú prirodzenú potrebu fyzickej aktivity. Pohyb je spojený s krátkodobým i dlhodobým prínosom pre zdravie.

 

S vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve. Je vhodné ak sa niektoré svalové skupiny aktivujú už v rannom veku.

 

Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote Žmurkajúci

 

Prečo = dôvod rozhodnúť sa

Jednotlivé lekcie deťom priblížia hravou formou základy pravidiel viacerých športových disciplín s cieľom postupne upevňovať schopnosti čestnej športovej kultúry (fair-play), schopnosti spolupráce, úcty k súperovi, zdravej rivality, túžby po sebazdokonaľovaní, utváraní vôľových vlastností.

 

Rozvoj obratnosti a rýchlosti, utváranie správnej koordinácie pohybov. Zlepšovanie schopnosti ostražitosti pri cvičení a dodržania vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti iných detí, formovanie hygienický návykov.

 

Osvojenie si rôznych pohybových a telovýchovných cvičení, čím sa utvárajú základy fyzického a psychického zdravia, sociálny, morálny, emocionálny vývin dieťaťa.

 

Ako

Všetky aktivity budú prispôsobené veku, počtu, schopnostiam a zručnostiam detí. Kurz obsahuje osem lekcií vždy na inú tému s prvkami fantázie a rozprávok. Pomocou nich deti vtiahneme do deja a hravou formou sa budú môcť naučiť a osvojiť si pohyby a cviky aj prostredníctvom vybranej hudby. Podporíme v deťoch nadšenie z pohybu spolu s estetickým zážitkom, výberom skladieb či piesní vhodných nielen po dynamickej, rytmickej stránke, ale aj zvukovej s účinným efektom aktivovania detí k spontánnemu pohybu.

 

Kurzy sú od 3 rokoch pod vedením lektorka  Michala Medrického.

 

Každý utorok o 17h. 

 100% garancia spokojnosti

Cena: 8 lekcií/50€, v cene sú 2 náhradné hodiny

 

V každom kurze je maximálny počet 10 - 12 detí .

 

 

prihláška na detský krúžok

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia