unicare > Materská škola LittleAngels - o nás - UniCare centrum

Materská škola LittleAngels - o nás

Prečo si vybrať LittleAngels Ako to funguje v LittleAngels Kamaráti LittleAngels
LittleAngelsPREČO SI VYBRAŤ škôlku  LittleAngels
 

Bilingválna škôlka - komunikácia v jednotlivých jazykoch je viazaná predovšetkým na osobu pedagóga, čo umožní dieťaťu prirodzené vnímanie aj cudzieho jazyka. Angličtina/slovenčina je integrovaná do všetkých aktivít pod dohľadom certifikovaných odborníkov. Navyše ako súčasť školného je 1x/týždenne anglický krúžok (Oxfordské kurzy Cookie and friends akreditované MŠ SR).

 

Nové atraktívne prostredie - komfort, zábavu, relax a možnosť vzdelávania pre deti aj dospelých na jednom mieste. Máme otvorené srdce pre každé dieťa, a preto aj náš priestor, v ktorom sme a žijeme je otvorený tak, aby nás a vaše deti mohol každý deň posúvať za hranice našich a ich možností. Ponúkame Vašim deťom priestor podporujúci motorický, psychický a sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Kvalifikovaný personál - s požadovaným odborným vzdelaním a dostatočnou empatiou a citom pre prácu s deťmi je pripravený sprevádzať Vaše deti procesom predškolského vzdelávania vyplývajúceho z požiadaviek MŠ SR obohateného extra programom s dôrazom na všestranný rozvoj dieťaťa po jeho emocionálnej, sociálnej i kognitívnej stránke. Pedagogický tím pracovníkov dopĺňajú odborníci z oblasti pediatrie, psychológie a logopédie, ktorí zabezpečujú preventívnu diagnostiku (v rámci školného) a po dohode s rodičmi  aj prípadnú následnú terapiu. Individuálny prístup a otvorená komunikácia je predpokladom úspešnej dlhodobej spolupráce.

 

Istota a bezpečie - výnimočný pocit istoty vďaka on-line kamerovému systému, ktorý Vám umožní vidieť svoje dieťatko po celý čas strávený  v našom centre. Prístup je chránený len pre klientov škôlky.

 

Zdravá strava - možnosť výberu a neobmedzená ponuka ovocia. Kladieme dôraz na zdravý pitný režim a vhodnú výživu určenú pre deti.

 

Zdravé prostredie – s cieľom znížiť chorobnosť u detí  a zabezpečiť im tak šťastný pobyt v LittleAngels, sme do priestorov LittleAngels zabezpečili čistenie vzduchu s prístrojom: Therapy Air® Plus – najefektívnejší, certifikovaný  PROSTRIEDOK NA ČISTENIE VZDUCHU

 

Široký výber krúžkov, kurzov, výletov - v cene školného je možnosť vybrať pre Vaše dieťa aj na základe odporúčania odborníkov tie najvhodnejšie aktivity pre rozvoj jeho potenciálu. Súčasťou ročného programu je množstvo dobrodružných výletov a spoločných kurzov (plávanie, korčuľovanie, hudobné krôčky, maľovanie atď.).

 

Odborná diagnostika a wellness - pravidelná medicínska diagnostika našich detí odbornými doktormi (detský psychológ, logopéd, atď.) a pobyt v multisenzorických miestnostiach


AKO TO FUNGUJE v škôle LittleAngelsLittleAngels

 

Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť o deti počas dňa od 7,00 do 19,00 hod. v pracovných dňoch.

 

Môžeme zabezpečiť starostlivosť o dieťa podľa vzájomnej dohody za príplatok aj v iný ako je stanovený čas. Starostlivosť zabezpečíme aj počas sviatkovv dňoch pracovného voľna, dokonca aj v prípade, keď je vaše dieťa choré.

 

Do škôlky LittleAngels prijímame deti vo veku od 2 do 6 rokov (dieťa môže mať aj plienky).

 

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. V jednej skupine je max. 12 detí. S každou skupinou pracuje počas dňa hlavný pedagóg v čase od 8:30 do 16:00, ktorý má k dispozícii  pomocného pedagóga.

 

Denný režim dňa je nasledovný:

7.00 - 8.30   schádzanie sa  - voľný výber hier deťmi
8.30 - 9.30   hygiena, desiata
9.30 - 9.45   výber aktivít
9.45 - 10.15   realizácia aktivít vo veľkej skupine
10.15 - 10.45   realizácia aktivití v malých skupinách
10.45 - 11.30   realizácia aktivít počas pobytu vonku
11.30 - 12.30   hygiena, obed
12.30 - 14.00   rozprávky, relax, odpočinok
14.00 - 15.00   hygiena, olovrant                                                                                                        
15.00 - 16.00   realizácia aktivití v malých skupinách
16.00 - 16.30   ukončovanie aktivít, ich rekapitulácia
16.30 - 19.00   hry, rozchádzanie sa - voľný výber hier deťmi

 


KAMARÁTI LittleAngels LittleAngels

  

Úplne prví kamaráti našej novej škôlky LittleAngels sú jej dvaja maskoti. Žiaľ nemajú ešte mená, a preto je pre Vás aj súťaž pripravená. Žmurkajúci »Vymysli im cool mená, odmena je zaručená  

 

Náš Anielko rád číta, kreslímaľuje, v lete pláva a v zime korčuľuje. Jeho kamarátka Anielka rada tancujespieva, hovorí anglicky a miluje prírodu, kde všetko fotografuje.

 

Ich spoločnou kamarátkou je tiež Hanka Pauleová, ktorá im na znak ich priateľstva zložila pesničku. 

zavazna prihlaska

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia