unicare > Služby > Rozvoj matematickej a logickej gramotnosti

Rozvoj matematickej a logickej gramotnosti

  « späť na krúžky pre deti

Rozvoj matematickej a logickej gramotnosti

Čo je rozvoj matematickej a logickej gramotnoti

Rozvoj matematickej a logickej gramotnosti je kurz pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Kurz hravou formou rozvíja u detí vzťah k matematike, rozvíja základné logické operácie s číslami v obore aritmetiky i geometrie.

 

Cieľom kurzu je vytvárať pozitívny vzťak k matematike, rozvíjať prirodzeným spôsobom matematické a logické myslenie detí pri hre s fantastickými hracími stenami s drevenými kockami.

 

Prečo = dôvod rozhodnúť sa

 • Vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k matematike 
 • Vytvoriť a rozvíjať záujem o čísla a operácie s nimi a najmä snahu po ďalšom vzdelávaní hravou a zábavnou formou, ktorá je typickou pre daný vek detí. 
 • Pozitívny vplyv na psychický a duševný vývoj dieťaťa 
 • Dať rodičom s deťmi nové príležitosti zoznámiť sa a zdieľať cenné skúsenosti.
 

Kurz pomáha u detí rozvíjať viaceré kompetencie:
 • osobnostné (intrapersonálne) 
 • sociálne (interpersonálne) 
 • komunikatívne 
 • kognitívne (matematické i logické)
 • psychomotorické

 

Ako

Deti sú k cieľom kurzu vedené množstvom techník a metód, ktoré pomáhajú zvýšiť detskú pozornosť vďaka precízne naplánovanej dynamike aktivít, inšpirujúcich detských hier a podnecovaním prirodzenej detskej zvedavosti, vychádzajúcuj z montessori pedagogicky, Hejného matematiky a Khan Academy. Rozvoj matematickej a logickej gramotnosti s fantastickými stenami podporujúcimi aj rozvoj jemnej motoriky, tvorivého a symbolického myslenia, kognitívnych schopností, estetického cítenia, predstavivosti, fantázie a v neposlednom rade trpezlivosti, radosti z vlastnej tvorby a tiež rozvoj komunikačných a sociálnych zručnosti

 

Cieľom kurzu je dlhodobé zapamätanie si informácii, ktoré je ukotvené skúsenosťami, zážitkovým učením. Učenie na interaktívnych hracích stenách s drevenými kockami rozvíja rad kompetencií.

 

Stretávať sa budeme 1x týždenne. 1 kurz obsahuje 8 lekcií

 

Cena: 60€/ 8 lekcií + 2 náhradné lekcie (min. 24hod. vopred ospravedlnené na kurzy@unicare.sk)

Rozvrh »tu  

 

Kurzy otvoríme v týchto vekových skupinách detí:

 • od 2 roka do 10 rokov 

 

V každom kurze je maximálny počet 10-12 detí/lektora

 

S kým

Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovskáá - riaditeľka MŠ UniCare sa venuje rozvoju matematickje a logickej gramotnosti u detí 10 rokov, rovnako vedie viac ako 15 rokov kurzy finančnej gramotnosti pre dospelých. Inšpiruje ju každodenná práca s deťmi a neustále samovzdelávanie. 

Nenechajte si újsť stretnutie s Kvetkou...

prihláška na detský krúžok

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

  prístup
  prostredie
  pedagógovia