unicare > Služby > Prírodovedné krôčky - Detské centrum UniCare

Detský krúžok - Prírodovedné krôčky

  « späť na krúžky pre deti

Prírodovedné krôčky - Detské centrum UniCare

Čo sú prírodovedné krôčky

Prírodovedné krôčky sú prírodovedný kurz pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Kurz sa zaoberá rozdelením zvierat, rastlín, významom živej a neživej prírody pre človeka a ich vzájomných vzťahov.

 

Cieľom kurzu je naučiť deti základné kompetencie v oblasti prírodovedného vzdelávania. Rozhodnutím sa pre tento kurz zabezpečíte deťom rozvíjanie pozitívneho prístupu k prírode, ktorý je nedoceniteľný v hodnotovom rebríčku našej novej generácie.

 

Prečo = dôvod rozhodnúť sa

 • Vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k prírode 
 • Vytvoriť v dieťati záujem o prírodu a najmä snahu po ďalšom vzdelávaní hravou a zábavnou formou, ktorá je typickou pre daný vek detí. 
 • Vplyv na psychický a duševný vývoj dieťaťa 
 • Dať rodičom s deťmi v približne rovnakom veku a záujme, možnosť zoznámiť sa a zdieľať cenné skúsenosti.
 

Kurz pomáha u detí rozvíjať viaceré kompetencie:
 • osobnostné (intrapersonálne) 
 • sociálne (interpersonálne) 
 • komunikatívne 
 • kognitívne
 • psychomotorické

 

Ako

Deti sú k cieľom kurzu vedené množstvom techník a metód, ktoré pomáhajú zvýšiť detskú pozornosť vďaka precízne naplánovanej dynamike aktivít, inšpirujúcich detských hier a podnecovaním prirodzenej detskej zvedavosti.

 

Cieľom kurzu je dlhodobé zapamätanie si informácii, ktoré je ukotvené skúsenosťami. Učenie je preto sprevádzané hrou (s korytnačkou, škrečkom ), praxou a vychádzkami do prírody (guľovaním, stavaním snehuliaka, alebo napríklad zbieraním listov zo stromov a mnohými ďalšími). Láske k prírode sa najlepšie naučíme v priamom kontakte s ňou.

 

Formou výtvarných hier vieme deťom odovzdať základné poznatky o rôznych priestorových výtvarných technikách. Prispievame tak k rozvoju fantázie a prostredníctvom vyrobených predmetov vyvoláme u detí radosť z vlastnej tvorby.

 

Stretávať sa budeme 1x týždenne. 1 kurz obsahuje 8 lekcií

 

Cena: 50€/ 8 lekcií + 2 náhradné lekcie, pitný režim, darček na záver kurzu 

Rozvrh »tu  

 

Kurzy otvoríme v týchto vekových skupinách detí:

 • od 3,5 roka do 7 rokov 

 

V každom kurze je maximálny počet 10 detí/lektora

 

S kým

Katarína Kureková - učiteľka LittleAngels Kindergarten (súčasť UniCare centra), vyštudovala elementárnu pedagogiku. Inšpiruje ju každodenná práca s deťmi a neustále samovzdelávanie. Malí veľkí prírodovedci spolu s Katkou za 8 týždňov spoznajú množstvo zaujímavých kamarátov a pútavý príbeh o tajomstvách prírody ich strhne do sveta fantázie a rozprávok i veci dovtedy neznámych.

Nenechajte si újsť stretnutie s Katkou...

prihláška na detský krúžok

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

  prístup
  prostredie
  pedagógovia