unicare > Služby > angličtina-krúžky pre deti-Detské centrum

Detský krúžok - Angličtina

  « späť na krúžky pre deti

Detské centrum - angličtina

Čo je angličtina

Je to druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete. Angličtina má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach). Angličtina sa taktiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach, napríklad vo výpočtovej technike alebo geografii. Vedieť anglicky je pre všetkých ľudí veľkou výzvou a učiť sa ju od útleho detstva nesmiernou výhodou.

 

Prečo = dôvod rozhodnúť sa

Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Cieľom výučby je, osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojovali svoj materinský jazyk, neformálne v imitovanom autentickom prostredí bez gramatických analýz. Prirodzeným prístupom sa snažíme preniesť reálny svet do učebne, za pomoci moderných vizuálnych pomôcok, obrazov, autentických nahrávok a fotografií. Pôsobia motivujúco, osviežujúco spestrujú repertoár výukových prostriedkov. Hra je chápaná ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučí deti cudzí jazyk a vytvorí k nemu pozitívny vzťah. Najvčšší dôraz sa kladie na úvodnú motiváciu a používanie audio a audiovizuálnych pomôcok s autentickými nahrávkami.

 

Ako

Hodiny sú zamerané na podráždenie zvedavosti dieťaťa, čo spôsobí, že sa z hodín angličtiny stáva zvláštny a nádherný zážitok. Jednotlivé hodiny obsahujú mnoho vzdelávacíchinteraktívnych hier, pesničky, flash karty, audiovideo nahrávky, plagáty, maňušky. Hodiny plné hier, hračiek, názorných ukážok a pútavých príbehov majú najlepšiu šancu na udržanie pozornosti detí. Skúsení lektori vedia ako navodiť prirodzené anglické prostredie a bezbariérovú komunikačnú atmosféru.

znaky metódy

 

 • silná motivácia: motivácia tvorí najdôležitejší moment výučby, stimuluje zvedavosť a záujem detí
 • praktickosť: deti učíme frázy z bežného života primerané veku a ich potrebám
 • dynamickosť: hodiny majú jasnú osnovu, činnosti sa striedajú a graduje napätie detí
 • komunikatívnosť: navodenie otvorenej bezbariérovej komunikácie, neriešime gramatiku
 • efektívnosť: efektívne využitie času a potenciálu detí, rýchle „nabaľovanie“ učiva
 • pestrosť: striedanie viacerých foriem a metód výučby a s nimi súvisiace pestré a názorné pomôcky
 • flexibilita: lektor posúdi skupinu, volí vhodné metódy a formy výučby a je schopný meniť činnosti počas hodiny prihliadnuc na ich momentálne vnímanie
 • názornosť: na jasných príkladoch evokovať spojitosť pomôcok a preberanej témy
 • humánnosť: zohľadňovať psycho-motorické predpoklady každého dieťaťa
 • primeranosť: učebné témy a plány sú konzultované s odborníkmi – detský psychológ, logopéd, metodik pre MŠ a metodik pre výučbu

 

Kurzy angličtiny: 

 

Stretávať sa budeme 1x týždenne.

Cena: 8 lekcií/60€, v cene sú 2 náhradné hodiny (min. 24 hod. vopred ospravedlnené na kurzy@unicare.sk), materiály, pomôcky

Rozvrh »tu  

 

Kurzy otvoríme v týchto vekových skupinách detí: 

100% garancia spokojnosti

 • od 2 do 3 rokov
 • od 3 do 6 rokov 

 

V každom kurze je maximálny počet 6 - 10 detí.

 

prihláška na detský krúžok

 

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

  prístup
  prostredie
  pedagógovia