unicare > novinka

Aké hračky pomáhajú pri rozvoji dieťaťa

06.09.2014 20:00

Ako správne vybrať hračku

Psychologička, Mgr. Terézia Magdolenová manažérka UniCare centra o hračkách, ktoré deťom pomáhajú rozvíjať sa

 

Hra je prirodzenou súčasťou života dieťaťa, ktorá však mení svoj charakter v závislosti od vývoja, výchovy a prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza. Počas svojho vývoja dieťa prechádza rôznymi typmi hier od izolovaných, paralelných až po sociálne interakcie.

 

Počas tohto obdobia sa menia aj hračky, ktoré pri svojej hre využíva. Hračka by mala byť pre dieťa pútavávzbudiť jeho záujem, mala by prinášať nielen radosť deťom,  ale zároveň vplývať na všetky zložky osobnosti dieťaťa.

 

Rovnako je dôležitý materiáltvar. V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť na bezpečnosť. Hračka by mala  pôsobiť na pohybový, zmyslový, rozumový a citový vývoj dieťaťa, preto je dôležitý výber hračky, ktorý by mal odpovedať veku dieťaťa a vývojovej fáze, v ktorej sa dieťa nachádza.

 

Špecifiká jednotlivých vývinových období kladú nároky aj na vývoj hračiek a ich úlohu v živote dieťaťa. Často sa hovorí ,,škola hrou“, a naozaj je to opodstatnené. Dieťa by sa mala učiť bez toho, aby si uvedomovalo, že sa vlastne učí.

 

Na trhu existuje množstvo hračiek, dôležité je vedieť si vybrať správne edukatívne hračky pre naše deti.

 

Ako správne vybrať hračku

V prvých rokoch života je vývin dieťaťa veľmi rýchly, dieťa sa mení z dňa na deň, mnohé funkcie dozrievajú a zlepšujú sa. Preto je dôležité tomu prispôsobiť aj hračky, s ktorými sa dieťa hrá.

 

Každé dieťa by mala mať svoju hračku, ktorú má rado, ktorá stimuluje jeho potreby, s ktorou sa rado hrá. Nemalo by byť však hračkami presýtené. Rovnako by však malo mať hračky, ktoré ho rozvíjajú.

 

Bábätká vnímajú hlavne prostredníctvom zmyslov, preto by sme mali voliť hračky, ktoré vydajú nejaký zvuk, najlepšie vyššie tóny a majú kontrastné farby. Treba dbať pri výbere hračky na to, aby bola pre dieťa bezpečná, to znamená, aby nebola príliš malá, nemala šnúrky, či srsť, ktorú by si dieťa mohlo dať do úst. Vhodnými hračkami sú hrkálky, hryzadlá, zvukové hračky.

 

Od jedného roku sú vhodnejšie hračky zamerané na manipuláciu. Na rozvoj jemnej motoriky sú to jednoduché stavebnice, rôzne kocky, pri ktorých si dieťa precvičuje úchop, učí sa farbám, tvarom, trénuje si pozornosť, či vytrvalosť pri skladaní. Rovnako sa rozvíja i verbálny rozvoj dieťaťa, nakoľko je potrebné a vhodné hru dieťaťa komentovať. Veľmi vhodnou hrou je navliekanie gorálok, premiestňovanie predmetov, či triedenie väčších gombíkov, čím si dieťa opäť rozvíja svoje zručnosti. Hrubú motoriku dieťaťa môžeme rozvíjať pomoc rôznych odrážadiel.

 

Určite by nemali chýbať knihy už od útleho veku dieťaťa. Už malým bábätkám môžeme čítať, ukazovať, popisovať, čo vidíme na obrázkoch. Vytvárame tým nielen pozitívny vzťah k čítaniu, ale rozvíjame predovšetkým reč a rozširujeme slovnú zásobu dieťaťa. Dieťa sa pri čítaní kníh stáva postupne aktívnym partnerom, učí sa tolerancii a trpezlivosti, hlavne, ak sa pri čítaní a ukazovaní striedame.

 

Od dvoch rokov je veľmi vhodnou hračkou, ktorá rozvíja jemnú motoriku, reč, či rozumové schopnosti dieťaťa  puzzle – od jednoduchých, pri ktorých dieťa skladá dva dieliky, ktoré k sebe patria, postupne k zložitejším a početnejším. Vždy je potrebné mať na zreteli stupeň vývoja, aby dieťa nemalo hračky, ktoré ho už vo vývoji neposúvajú, ktoré už dieťa zvládlo.

 

V období batoľaťa si dieťa začína čoraz viac uvedomovať samo seba a vníma svet okolo nás. Jedným z spôsobov učenia je učenie nápodobou, kedy deti napodobňujú, čo vidia. Deti sa často hrajú na niečo, niekoho. Napodobňujú mamy a starajú sa o bábätko, varia v kuchyni, chlapci zase opravujú pokazené veci, šoférujú auto. Hračky tohto typu rozvíjajú celkovú osobnosť dieťaťa, jeho motoriku, reč či intelektuálnu stránku.

 

V predškolskom období dochádza k novým zmenám. Dieťa sa začleňuje do kolektívu, učí sa interakcii s inými deťmi, v oveľa väčšej miere začína chápať svet dospelých a napodobňuje bežné reálne situácie, ktoré zažíva. V tomto období sa mení aj povaha samotnej hry.

 

Už nedominuje len izolovaná a paralelná hra, kedy sa dieťa buď hralo o samote, či vedľa pri iných deťoch, čoraz viac  vstupuje do popredia sociálna, interaktívna hra, v ktorej sa detí hrajú spolu. K celkového rozvoju sú vhodné prvé spoločenské hry, dominá, pexeso, zložitejšie puzzle, stavebnice, v nemalej miere netreba zabúdať ani na výtvarné či kreatívne pomôcky, akými sú farby, plastelína, či pastelky. Vhodným pre dieťa je tvorivý kufrík. Vďaka ním sa rozvíja nielen motorika, ale hlavne detská fantázia tvorivosť. K rozvoju hrubej motoriky prispievajú bicykle, kolobežky či korčule.

 

Na trhu je mnoho výrobcov, ktorí ponúkajú širokú paletu hračiek. Je len na nás, akým smerom sa vydáme a akým hračkám dáme prednosť. Z mojej osobnej skúsenosti sú hračky, ktoré zábavnou formou rozvíjajú dieťa po všetkých stránkach tou správnou voľbou.

Letné tábory v UniCare

Letné tábory v UniCare

Hracia stena T-WOOD

Hracia stena T-WOOD

Lucinka Pusinka na DVD

Lucinka Pusinka na DVD v UniCare centre

Nové kurzy v UniCare Centre

 

Nové kurzy v UniCare Centre

Interiérové ihrisko 9.00-19-00
Prečo klienti preferujú služby UniCare centra

 

Why our clients prefer UniCare center services

Flexi starostlivosť

Flexi starostlivosť

10 + 1 DÔVODOV PREČO PRÍSŤ do UniCareCenter

» viac

 

UniCareCenter

 

... čaká Vás jedinečný a inšpiratívny...

    prístup
    prostredie
    pedagógovia